SOBRE LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO ACADÉMICOS / KORREO KORPORATIBOAREN INFORMAZIOA
plaiaundi.eus / plaiaundi.net / plaiaundi.com

Aviso legal / Legezko Abisua

Cada mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Cuando no sea vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe un mensaje por error, le rogamos que lo comunique inmediatamente por la misma vía y proceda a su destrucción.


Mezu bakoitza bereziki bere hartzaileari zuzenduta dago eta informazio pribilegiatua nahiz isilpekoa izan dezake. Hartzaile zuzena ez bazara, indarrean dagoen legeriaren arabera baimenik gabeko erabilera, zabaltzea eta/edo kopia debekatuta daude. Mezu hau akatsagatik jaso baduzu, bide honen bitartez guri jakinaraztea eta ezereztatzea eskatzen dizugu.

Consejo medioambiental / Ingurumen-Aholkua

No imprima los mensajes o sus documentos adjuntos, a no ser que sea verdaderamente necesario. Colaborar a respetar el Medio Ambiente es responsabilidad de todos.


Ezinbestekoa ez bada, ez inprimatu mezuak edo honekin batera doazkizun dokumentuak. Lagundu ingurumena zaintzen, denon ardura da.

1er_Edif.